ORGANISK PLÆNE PLEJE

NATURLIGT ORGANISK GØDNING

LÆNGEREVARENDE ORGANISK PLEJE

UDEN LANDBRUGS-KEMIKALIER OG KUNSTGØDNING

NATURLIG OG FLOT GRØN GRÆSPLÆNE

TIL NUVÆRENDE OG NYT GRÆS

JORD-FORBEDRENDE STOFFER – MYKORRHYZA, LEONARDIT

INDHOLD:
Pelleteret 100 % Organisk Gødning med Naturlig Jordforbedring. N(kvælstof) 5 %, P2O5(phosphorpentoxid)
3 %, K2O(Kaliumoxid) 3 %, CaO(calciumoxid) 9%, MgO(Magnesiumoxid) 2 %,
Endomykorrhiza pølse: Claroideoglomus etunicatum, Rhizophagus intraradices, Claroideoglomus
claroideum, Indeholder ingen genteknologisk forandrede organismer ( ingen GVO ), ved
fremstillingen er der tilføjet 15cm3 pr.1kg, Leonardit med høj kvalitetsfyldigt Humin og fulminsyre
8g pr.1kg og Kaliumhumat 0,5 %. Tørvægt mere end 90 %, pH neutral 6-7. Gødningen indeholder
ingen tungmetaller, som overskrider de tilladte grænseværdier. Organisk Gødning (kat.2).

EFFEKT:
Gødningen nære græsset naturligt og permanent, græsset bliver grønnere og det forbedre
Humus opbygningen, hvilket er meget vigtigt for jordens frugtbarhed. De naturlige jordforbedrings
stoff er Mykorrhiza og Leonardit forhøjer virkningen af den kvalitetsfulde organiske
gødning, selv ved et væsentligt mindre forbrug, sammenlignet med andre slags organisk gødning.
Mykorrhiza og planter har en symbiotisk forbindelse, som sørger for en væsentlig hurtigere
rod-vækst, hjælper mod udtørring, giver en bedre tilgængelighed for næringsstoff er i jorden
og dermed større modstandskraft til planterne. Leonardit virker som en naturlig stimulans til
planter og jord. Leonardit forhøjer den mikrobiologiske aktivitet i jorden og mindsker dermed
risikoen for surhed. Den enestående kombination af den Organiske gødning og jordforbedrende
stoff er, sørger for en hurtig, kraftig og naturlig vækst af græsplænen.

ANVENDELSE:
Gødningen kan anvendes til alle typer af græs. Når græsset skal have en organisk længerevarende
udvikling og hvis man ønsker en naturlig grøn græsplæne, som er mere modstandsdygtig
mod tryk og stress situationer. Uden brug af kunstgødning.

BRUGSANVISNING:
Man kan gøde græsplænen fra Februar til Oktober. Bemærk: Hvis der er frost i jorden kan
gødningen ikke optages. Til 100 m2 skal der bruges 3 Kg Organisk gødning. Ved anlægning
af ny græsplæne, blandes gødningen med jorden under forberedelsen, for at få en hurtigere
virkning. Vi anbefaler naturligvis at man anvender HomeOgarden Organisk Jord.

OPTIMALE RESULTATER:
For at få en naturlig og længerevarende næring af græsplænen og forbedring af jorden, skal
man anvende gødningen i starten af vækstsæsonen om foråret. På grund af de jordforbedrende
stoff er i den organiske gødning, skal der bruges en væsentligt mindre mængde i forhold
til andre slags organisk gødning. Ved jord forberedelse skal der bruges 3 Kg gødning til 100m2
(1,5 Kg til 50m2). Planterne forbruger løbende gødningens grundnæring, mens den naturlige
jordforbedring bliver i jorden og giver den længerevarende frugtbarhed, hvilket er en kæmpe
fordel, sammenlignet med andet organisk gødning. Gødningen kan anvendes gennem hele
vækst-perioden, helst lige efter græsset er slået. Vi anbefaler gødning af græsplænen cirka 3
gange årligt, i starten af vækst sæsonen (februar-marts), igen efter cirka 2 måneder og endnu
engang ved slutningen af vækst sæsonen (september). Hvis man ønsker at gøde fl ere gange,
kan man nedsætte mængden til 1,5 Kg pr. 100m2. Vi anbefaler at man IKKE bruger svampedræbere,
da dette kan forringe gødningens virkning.

TEKNISK DATA OG SIKKERHEDS OPLYSNINGER:
Gødningen består af 100 % naturlige organiske stoff er, helt uden kunstgødning og landbrugs-
kemikalier. Produktet skal opbevares tørt og køligt i den originale pakke og beskyttet
mod sollys. Åbnede pakker skal lukkes godt til og opbevares under samme betingelser som før
nævnt.

PRODUKT NUMMER: IC06

HOLDBAR TIL: December 2026

FREMSTILLET I EU: HomeOgarden d.o.o. Kaseljska cesta 144,SI-1000 Ljubljana,
Slovenien.

Distributør Danmark: Green Lifestyle ApS. Kontakt@GreenLifestyle.dk
www.homeogarden.com

< Tilbage